YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

Kartal Yangin Kdz.Eregli

  • Gövde, sıvama metodu ile imal edilmiş olup, elektrostatik toz boyalıdır.
  • Cihazların gövdesine 30 Bar Hidrostatik basınç testi uygulanmaktadır.
  • Cihazların kontrollü çalışmasını sağlayan tetik aksamı CE belgelidir.
  • Cihazlarımızda filtreli manometre kullаnılmаktаdır.
  • Cihazlarımızda aktif söndürme maddesi % 40 ve % 90 MAP olan ABC kuru kimyevi toz kullanılmaktadır.
  • Cihazlarımızın özel askı tertibatı bulunmaktadır.
  • Cihazlarımız TSE 862-3 EN 3-7 ve ISO 9001-2008 belgelіdіr.

A SINIFI YANGINLAR: Katı Madde (tahta, kağıt, pamuk vs.) yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile kontrol edilir ve söndürülür.

B SINIFI YANGINLAR: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. (Benzin, benzol, yağlar, yağlı boyalar, katran vs.) Soğutma; sis halinde su ile – boğma; karbondioksit, köpük, kuru kimyevi toz ile söndürülür.

C SINIFI YANGINLAR: Gazlar bu sınıfa girer. (Metan, propan, LPG, asеtilеn havagazı vb.) Kuru kimyevi toz, halon 1301, halon 1211 kullanılarak söndürülür. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınları da bu sınıfa girer.

D SINIFI YANGINLAR: Yanabilen hafif metal yangınları bu sınıfa girer. (sodyum, potasyum, titanyum, magnezyum gibi.)